Tuesday, 10 January 2012

.: NAMA-NAMA SYAITAN DAN TUGAS-TUGASNYA

.: NAMA-NAMA SYAITAN DAN TUGAS-TUGASNYA: Rupa-rupanya syaitan mempunyai organisasi yang lengkap dan teratur. Patutlah kebanyakan manusia tersugkur dengan godaan mereka. Apatah lagi...

No comments:

Post a Comment